Vinkel syrefast 93x93x40x3.0

Vinkel ABB40390 syrefast A¤ vinkeljern anvendes der det stilles ekstra krav til koorosjonsbestandighet. Brukes ved skjøting av kryssende bjelker i mindre trekonstruksjoner Vinkel ABB40390 benyttes til bjelke - bjelke samlinger

Vareinformasjon

Varenr:
776092
Varetekst:
SST vinkel ABB syrefast 93x93x40x3.0mm
Nobb:
49406976
EAN:
5701953471071
DPAK 25
Datablad
©Copyrights Krigsvoll AS Powered by WebOn AS